Aansluiten videorecorder op pc


Hoe een videorecorder aan te sluiten op uw PC?
Om uw eigen video's te digitaliseren moet u uw videorecorder koppelen aan uw computer. Wilt u dit kunnen doen, dan moet u ook weten over welke soort aansluiting waarover uw videorecorder beschikt, het soort signaal dat hij kan doorgeven en welke kabels er daarbij nodig zijn.

Inleiding

Eerst bespreken we de verschillende signalen, zoals S-video. Voor elk videosignaal hebt u een ander soort kabel nodig, ook daar gaan we nader op in.

Naast het videosignaal is ook het televisiesignaal waarop u ooit hebt opgenomen van belang. Ook dat behandelen we.
VCR2PC
Aan het einde van dit hoofdstuk beschikt u over de juiste verbinding voor het digitaliseren van videobeelden en hebt u bovendien al enige kennis van de stappen die u moet doorlopen om video's te digitaliseren.
VHS, Hi8, video 2000
De videorecorder en de videosignalen

Om videobanden te digitaliseren hebt u uiteraard een videoapparaat nodig, zoals een videorecorder of een analoge videocamera waar videobanden of VHS banden in passen. VHS is trouwens de afkorting van Video Home System. Bovendien moet u weten hoe
uw videorecorder het beeldsignaal kan overdragen en hoe de PC het signaal ontvangt. Er zijn drie mogelijkheden: via S-video, via samengestelde video of via SCART. Voor elk signaal is er een apparte kabel vereist. Verder bestaan er allerlei mengvormen, bijvoorbeeld als de computer geen S-video ondersteunt, maar de videorecorder wel. In dat geval is er reeds een adapter nodig. In de volgende paragraaf bespreken we enkel de SCART via adapter, omdat deze in de meeste gevallen de meest succesvolle oplossing blijkt.
SCART

De best mogelijk optie is wellicht de SCART-aansluiting. Wanneer uw videorecorder niet beschikt over een S-video of samengesteld video aansluiting, kunt u gebruik maken van de scart-uitgang. SCART of Euro-connector is een Franse standaard voor het verbinden van audiovisuele apparaten, zoals een cassetterecorder met een Televisie. SCART staat overigens voor "Syndicat des Constructeurs d'Appareils Radiorécepteurs et Téléviseurs.
scart adapter
Bekabeling

Om SCART te gebruiken hebt u een zogeheten SCART-adapter nodig (zie afbeelding boven). Een dergelijke adapter bestaat aan de SCART-zijde uit een aantal pinnen. Deze kant sluit u aan op de videorecorder. Aan de andere kant hebt u 3 verschillende kleuren tulpstekkers. (rood, wit en geel) Deze scart adapter vindt u hier terug in de winkel. Bij SCART-adapters moet u een aantal punten aandachtig zijn. Beschikt de adapter reeds over een "video-out" zodat u de signalen van de video naar PC kunt overzetten? Sommige luxe adapters beschikken over een schakelaar die u zowel op "Video-in" als op "video-out" kunt zetten. Ondersteunt de adapter het juiste signaal? Sommige adapters ondersteunen enkel composiet-video, anderen ondersteunen ook S-video. Dit laatste is handig als de PC wel S-video ondersteunt, maar de videorecorder niet. Dit is vooral het geval bij oude videorecorders. U kunt dan voor het opnemen toch gebruik maken van S-video.

Tot nu toe hielden we ons bezig met het beeldsignaal. Daarnaast is het geluidsignaal evenzeer van belang.
Het geluidsignaal

Bij het digitaliseren van video kunt u zowel beeld als geluid doorgeven. Het beeld wordt doorgegeven via één van de signalen die wij hiervoor bespraken. Geluid wordt doorgegeven via de tulpstekkers rood en wit aangesloten aan de ene zijde van de SCART-adapter aan uw recorder en de andere zijde op uw "Video Conventor" die via USB aangesloten wordt op uw PC.
tulpstekkers, RCA
Aansluitingen maken op de videorecorder

Hebt u besloten via welk signaal u wilt digitaliseren? Wij raden aan via de tulpstekkers, omdat deze manier van overdracht de minste problemen veroorzaakt. Beschikt u reeds over de nodige kabels en adapter? Deze kunt u trouwens hier aankopen tegen een voordelig tarief en loopt u geen enkel risico ofdat u wel de juiste kabel of adapter koopt.

De videorecorder plaatsen

Zoals u al een paar keer hebt gelezen, moet u om VHS-banden te digitaliseren, de videorecorder via de "USB video conventor" aansluiten op de PC. Normaal maakt u hiervoor gebruik van kabels. Omdat deze kabels een vaste lengte hebben kunt u de recorder beter niet al te ver plaatsen, maar dat is ook praktisch, want u hoeft niet op te staan om een band te plaatsen, de videorecorder aan te zetten enz. Uiteraard zorgt u ook voor dat de cassetterecorder vlak bij het stopcontact staat. Een tafeltje of kastje naast uw pc is de ideale plek. Zorg er ook voor dat u gemakkelijk bij de achterkant van de recorder kunt komen, zodat u aansluitingen kunt maken, controleren en wijzigen. Dit laatste is belangrijk, want in de praktijk blijkt dat u niet elke band met hetzelfde signaal kunt digitaliseren. Kijk of uw video werkt, bijvoorbeeld door een band in het apparaat te plaatsen en deze af te spelen. Nu kunt u beginnen met het maken van de verschillende aansluitingen.

De aansluitingen die we hier laten zien, verlopen via een SCART-adapter. Als uw video over een andere aansluitmogelijkheid bezit dan kunt u hier ook van gebruik maken. De werkwijze is exact hetzelfde.
Aansluitingen maken via de SCART-adapter

Vooral oude videorecorders hebben nog geen mogelijkheid voor het signaal van S-video of composietvideo. Is dat het geval, dan gebruikt u best de SCART-adapter voor het maken van aansluitingen. Nadat u de adapter hebt geplaatst op de VCR, verloopt het aansluiten net zo als hiervoor.

  • Sluit de SCART - adapter aan op de SCART-uitgang van de videorecorder.
  • Beschikt de adapter over een In/Out-schakelaar, controleer dan of deze op Out staat.
  • Prik nu de kabels van de tulpstekkers (geel) in de achterkant van de SCART-adapter.
  • Prik de kabels voor het audiosignaal in de audio-aansluitingen van de SCART-adapter en let erop dat u de signalen voor links en rechts niet wisselt. (Tupstekkers audio rood en wit)
  • De andere uiteinden van de tulpstekker sluit u aan op de "USB video convertor. (rood, wit en geel)
  • De "USB-Video Conventor" sluit u vervolgens aan op uw PC.


U bent nu klaar met het maken van alle aansluitingen en u kunt overgaan tot het digitaliseren. Om dit te doen, hebt u reeds een software programma nodig. Zo'n softwareprogramma wordt telkens meegeleverd met de door u gekozen "USB-Video Converter". Daarin kunnen wij drie groepen onderscheiden: video, audio of Dia. Beschikt u echter niet meer over een werkende video recorder? Dan kunt u hier altijd een tweedehands toestel terugvinden tegen een lage prijs,